Trang & Hiếu

Client Name
Kiều Trang & Trọng Hiếu
Location
Định Quán, Đồng Nai
Category
Wedding Film

Phim và hình ảnh do Team Dragon Films thực hiện tại Định Quán, Đồng Nai.

Phần hậu kỳ do Dragon Post Production thực hiện.

Sản phẩm gồm 02 clip:

  • Clip Engagement (Same Day Edit)
  • Teaser

Bạn cần dựng phim? Mình cùng làm việc nhé!