Nhung & Adam

Client Name
Nhung Lê & Adam Brown
Location
Sài Gòn - Cần Thơ, Việt Nam
Category
Pre Wedding

Phim và hình ảnh do Team Dragon Films thực hiện tại Sài Gòn - Cần Thơ, Việt Nam.

Phần hậu kỳ do Dragon Post Production thực hiện.

Sản phẩm gồm 02 clip:

  • Clip Pre Wedding
  • Teaser

Bạn cần dựng phim? Mình cùng làm việc nhé!