Kiều & Edison

Khách Hàng
Bích Kiều & Edison
Location
Đà Lạt, Lâm Đồng
Category
Pre Wedding

Phim và hình ảnh do Team Dragon Films thực hiện tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Phần hậu kỳ do Dragon Post Production thực hiện.

Sản phẩm gồm 03 clip:

  • Clip Pre Wedding
  • Clip hậu trường
  • Teaser

Bạn cần dựng phim? Mình cùng làm việc nhé!