Event Highlights

Phim và hình ảnh do các quay phim phối hợp cùng nhà tổ chức sự kiện thực hiện tại khắp mọi miền tổ quốc.

Phần hậu kỳ do Dragon Post Production thực hiện.

Sản phẩm tiêu biểu gồm có:

  • Much More Coffee by Bayer
  • Gala Dinner by Onecoin Vietnam.
  • Love Paradise Wedding Fair by White Palace.

Bạn cần dựng phim? Mình cùng làm việc nhé!