Bếp Yêu Gia Đình

Client
Bếp Yêu Gia Đình
Location
Sài Gòn, Việt Nam
Category
Documentary Film

Phim và hình ảnh do tạp chí Bếp Yêu Gia Đình tổ chức sản xuất.

Phần hậu kỳ do Dragon Post Production thực hiện.

Sản phẩm tiêu biểu gồm có:

  • Chảo chống dính Supor.
  • Máy làm sữa đậu nành BlueStone.
  • Nước tương Nosa.

Bạn cần dựng phim? Mình cùng làm việc nhé!